یافتن کالاها و سرویسها

W200
فضا: 200MB
ترانسفر ماهانه: 4GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

550,000 ﷼ سه ماهه
1,650,000 ﷼ سالانه
W500
فضا: 500MB
ترانسفر ماهانه: 10GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

850,000 ﷼ سه ماهه
2,550,000 ﷼ سالانه
W1000
فضا: 1000MB
ترانسفر ماهانه: 20GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

980,000 ﷼ سه ماهه
2,940,000 ﷼ سالانه
W2000
فضا: 2000MB
ترانسفر ماهانه: 40GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

1,500,000 ﷼ سه ماهه
4,500,000 ﷼ سالانه
W5000
فضا: 5000MB
ترانسفر ماهانه: 100GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

3,000,000 ﷼ سه ماهه
9,000,000 ﷼ سالانه
W10G
فضا: 10000MB
ترانسفر ماهانه: 200GB
ایمیل: نامحدود
بانک اطلاعاتی: نامحدود

2,650,000 ﷼ سه ماهه
7,950,000 ﷼ سالانه

Powered by WHMCompleteSolution